Všeobecné informácie

Alkomaty Certen sú vybavené platinovými elektrochemickými senzormi najvyššej triedy, ktoré zodpovedajú za presnosť merania. Počas overovania triezvosti v tomto prvku alkomatu prebiehajú chemické reakcie, ktoré s rastúcim počtom vykonaných meraní a s časom postupne znižujú citlivosť senzora. Je to prirodzený proces, ku ktorému dochádza vo všetkých elektrochemických senzoroch, aj v tých, ktoré sa používajú v dôkazných policajných alkomatoch. Preto sa každý alkomat musí pravidelne kalibrovať, pričom frekvencia kalibrácie závisí od intenzity používania a uplynutého času.

 

Zásady kalibrácie

Alkomat Certen Personal sa musí kalibrovať aspoň každých 500 meraní alebo raz ročne. Môžete predĺžiť záručnú lehotu z jedného roka na dva roky, stačí ak v priebehu prvých 12 mesiacov od nákup zariadenia, vykonáte kalibráciu zariadenia v autorizovanom servise Certen. Zásielku do servisu hradí zákazník, a spätné zaslanie užívateľovi je zadarmo. Cena služby kalibrácie je 49 PLN – je to nevyhnutný proces na zabezpečenie dôveryhodných meraní zariadenia.

 

Alkomat Certen Professional sa musí kalibrovať aspoň raz na 6 mesiacov alebo každých 1000 vykonaných meraní. Cena služby je 99 PLN, ale služba zahŕňa aj poskytnutie zákazníkovi náhradného zariadenia, aby mohol zachovať kontinuitu overovania zamestnancov. Ak vykonáte kalibráciu zariadenia v autorizovanom servise Certen, automaticky sa predĺži záručná lehota z jedného roku na dva roky.

 

POZOR !!!

Frekvencia vykonávania kalibrácii sa môže zvýšiť, ak sa alkomat neskladuje podľa pokynov a odporúčaní (napr. v príliš nízkej alebo vysokej teplote) alebo ak sa nesprávne používa (napr. vykonávaním meraní hneď po konzumácii alkoholu, keď sú v ústach ešte jeho zvyšky).

 

Výmena senzora

Zariadenie sa nedá kalibrovať, ak sa poškodí elektrochemický senzor, čo sa môže stať, ak sa nedodržiavajú zásady používania, alebo následkom prirodzeného opotrebovania komponentov. V takom prípade servis informuje zákazníka o tejto skutočnosti a zákazník sa môže rozhodnúť, či chce zaplatiť za výmenu senzora, alebo či chce, aby bol alkomat zaslaný bez vykonania opravy. Výmena senzora v prípade modelu Certen Personal stojí 119 PLN s DPH, a v prípade modelu Certen Professional 249 PLN s DPH.

 

V kalibráciu a údržbu našich výrobkov, kontaktujte prosím naše servisné oddelenie:

serwis_kontakt