Informácia pre užívateľov servisu Certen o súboroch cookies

Tieto informácie boli pripravené a zverejnené v súlade s článkom 173 zákona z 16. júla 2004 - Zákon o telekomunikačných prostriedkoch (Z.z. PR 2004 č. 171, pol. 1800 s neskoršími zmenami a doplneniami).

V našom webovom servise, ktorý prevádzkujeme pod názvom: Certen, ďalej ako Servis, ktorý je dostupný na internetových adresách: Certen.com, Certen.pl, využívame súbory cookies.

Čo sú to súbory cookies?

Súbory cookies (tzv. koláčiky) sú to rôzne informačné údaje, najčastejšie v podobe krátkych textových súborov, ktoré sú uložené na koncovom zariadení Užívateľa nášho Servisu. Koncovým zariadením Užívateľa je napríklad počítač (stacionárny, laptop, tablet), alebo iné zariadenie (napr. smartfón).

Súbory cookies obsahujú hlavne informácie o webových stránkach/podstránkach nášho Servisu, ktoré daný Užívateľ navštívil, čas ich otvorenia na koncovom zariadení Užívateľa, ako aj jedinečné číslo. Vďaka týmto informáciám náš Servis ako aj jeho správcovia môžu využiť uložené preferencie Užívateľa a obsah Servisu prispôsobiť individuálnym potrebám každého Užívateľa.     

Náš Servis automaticky nezbiera ani neprechováva žiadne informácie umožňujúce identifikovať Užívateľa, okrem informácií, ktoré sú zapísané v súboroch cookies.

Ako sa súbory cookies dajú spravovať?

Súbory cookies, ktoré využívajú webové stránky Servisu, môže spravovať každý Užívateľ prostredníctvom príslušných nastavení webového prehliadača. Užívateľ môže súbory cookies, ktoré náš Servis uložil na koncovom zariadení (pozri bod „Čo sú to súbory cookies“, v každej chvíli vymazať, pomocou príslušných nastavení svojho webového prehliadača.

Informujeme, že väčšina webových prehliadačov má predvolene nastavené povolenie používať súbory cookies, platí to aj pre súbory nášho Servisu, ukladať a prechovávať  na koncovom zariadení Užívateľa. Ale tí užívatelia, ktorí s tým nesúhlasia, môžu v každej chvíli nastavenia webového prehliadača zmeniť tak, aby zablokovali automatické používanie súborov cookies.

Podrobné informácie o tom, ako môže Užívateľ zmeniť nastavenia svojho webového prehliadača, nájdete na webových stránkach alebo v pomoci výrobcu vášho prehliadača. 

Napríklad, v prehliadači:

1)        Mozilla Firefox:

V menu „Nástroje” vyberte „Možnosti” a následne záložku „Súkromie”.

V prehliadači môže Užívateľ zaznačiť, že nechce byť sledovaný vôbec, alebo môže vymazať jednotlivé súbory cookies príslušných webových servisov.

2)        Microsoft Internet Explorer:

V menu „Nástroje” vyberte „Internetové možnosti” a následne záložku „Súkromie”.

Špeciálnym jazdcom môže Užívateľ nastaviť všeobecnú úroveň súkromia, alebo pomocou tlačidla „Stránky“, nastaviť nastavenia jednotlivých webových servisov osobitne.

3)        Google Chrome:

V menu, ktoré sa otvára v pravom hornom rohu prehliadača, vyberte „Nástroje“, a následne „Vymazať údaje prehliadania“. Okrem možnosti vymazať súbory cookies, nájdete tam aj odkaz „Viac informácií“, kde nájdete podrobný opis funkcií prehliadača týkajúce sa ochrany súkromia.

4)        Apple Safari:

V menu prehliadača vyberte „Nastavenia”, a následne záložku „Súkromie”. Sú tu zobrazené rôzne voľby týkajúce sa súborov cookies.

Užívateľ ale nesmie zabudnúť, že ak úplne vypne alebo príliš obmedzí používanie súborov cookies v jeho webovom prehliadači, následne môže nemať prístup k niektorým funkciám nášho Servisu. Ak máte nejaké otázky alebo problémy týkajúce sa týchto nastavení, obráťte sa na nás. Kontaktné údaje nájdete v Podmienkach nášho webového servisu, ako aj v záložke Politika súborov cookies.

Na čo využívame súbory cookies?

Tak ako sme už spomenuli, v rámci nášho Servisu používame súbory cookies, aby sme čo najlepšie prispôsobili jeho obsah, vrátane textov, preferenciám konkrétneho Užívateľa.

Súbory cookies nám umožňujú opracovať tzv. štatistiky návštev (samozrejme anonymne!), vďaka ktorým sa môžeme dozvedieť, akým spôsobom Užívatelia náš servis používajú, a následne môžeme prijímať rozhodnutia, akým smerom by sme mali náš Servis ďalej rozvíjať.

Vďaka používaniu súborov cookies Užívatelia majú možnosť pohybovať sa po našom Servise, hlavne po prihlásení, pretože nemusia zakaždým vpisovať svoje užívateľské meno a heslo na ďalších podstránkach Servisu.