Odborné kompendium

 

Ako vybrať správny alkomat?

Alkomaty sa dajú rozdeliť na výrobné triedy. Najvyššia trieda je trieda A. V týchto zariadeniach sa musí používať elektrochemický senzor a senzor tlaku. Tieto prvky sa používajú aj v policajných alkomatoch. Vzhľadom na vážne dôsledky, ktoré môžu vzniknúť následkom nesprávnych meraní alkomatu, neodporúčame používať zariadenia nižších tried, ktorých merania môžu ukazovať odlišné hodnoty od skutočnej úrovne koncentrácie alkoholu vo vydychovanom vzduchu.

 

Prečo je potrebné pred testom počkať aspoň 20 minút od konzumácie alkoholu?

Hneď po konzumácii alkoholu je jeho koncentrácia vo vydychovanom vzduchu veľmi vysoká. Preto je potrebné počkať aspoň 20 minút, aby organizmus mohol skonzumovaný alkohol vstrebať. Tiež príliš časté vykonávanie testu môže poškodiť senzor alebo zrýchliť jeho opotrebovávanie.

 

Prečo sa pred meraním nesmie fajčiť?

Na správne meranie vplýva viacero faktorov, jedným z nich je tabakový dym. V prípade alkomatov Certen má minimálny vplyv, ale napriek tomu odporúčame pred vykonaním merania počkať aspoň 5 minút od posledného fajčenia, v opačnom prípade vzniká riziko poškodenia senzora alkomatu.

 

Čo je to kalibrácia a prečo je potrebná?

V senzore každého elektrochemického alkomatu počas overovania triezvosti prebiehajú chemické reakcie, ktoré s rastúcim počtom vykonaných meraní a s časom postupne znižujú citlivosť senzora. Je to prirodzený proces, ku ktorému dochádza vo všetkých elektrochemických senzoroch, aj v tých, ktoré sa používajú v dôkazných policajných alkomatoch.  Dozveďte sa viac>>

 

Ako funguje alkotest? 

V tube testera je reakčná látka v podobe žltých kryštálov, ktoré sa pri kontakte s alkoholom sfarbujú nazeleno. V prípade, ak je vo vydychovanom vzduchu viac ako 0,2 promile alkoholu, zelená farba dosiahne červenú šípku, alebo ju prekročí.

tuba_alkotestu

 

 Prečo je vhodnejší alkotest, v ktorom sa vzduch fúka z vrecka, a nie priamo z pľúc?

V prípade alkotestov, v ktorých je potrebné priložiť tubu testera priamo k ústam, existuje riziko, že sa vzduch počas nafukovania balónika môže vrátiť. Takýmto spôsobom sa môžu toxické kryštáliky dostať až do pľúc. Alkotest Certen bol naprojektovaný s dôrazom na bezpečnosť a zdravie užívateľov, preto sa nafukuje iba balón, a nikdy nedochádza k priamemu kontaktu úst s tubou.

Aké limity koncentrácie alkoholu platia v európskych štátoch?

Čo je to preverovací alkomat?

Je to alkomat, ktorý umožňuje vykonať v krátkom čas veľmi veľa meraní. Používajú ho firmy, inštitúcie a úrady, ktoré musia rýchlo a presne overovať vysoký počet osôb (napr. zamestnancov).

Čo je to pasívny test a kedy sa používa?

Pasívny test je metóda overenia triezvosti u osôb, ktoré do alkomatu nedokážu vydýchnuť dostatočné množstvo vzduchu (napr. po havárii). 

 

Ako nastaviť trvanie merania v Certen Professional?

Trvanie merania alkomatu Certen Professional sa dá nastaviť v rozpätí od 0,2 do 2 s. Čím dlhší čas merania sa bude používať, tým presnejšie bude meranie. Ak je potrebné rýchlo overiť veľké množstvo ľudí, obyčajne sa používa kratší interval, ktorý sa dá zväčšiť v prípade, keď alkomat objaví alkohol, aby následné opakované meranie presnejšie ohodnotilo koncentráciu alkoholu d nej osoby.

Kompendium

Aby alkomat ukazoval správnu úroveň koncentrácie alkoholu vo vydychovanom vzduchu je potrebné dodržiavať niekoľko základných zásad.

Technické informácie

 

Typ senzorov alkoholu:

 

Polovodičový senzor – senzor alkoholu nízkej triedy. Jeho merania sú veľmi nestále a závisia od viacerých faktorov (skôr zjedené jedno, vyfajčené cigarety). Okrem toho, senzory tohto typu sa musia nahrievať na vysokú teplotu, čo vyžaduje množstvo energie. Preto, ak sú batérie skoro vybité, senzor sa správne nenahreje, a merania nie sú presné. Merania vykonané takýmto senzorom sa nemôžu zohľadňovať pri rozhodovaní, či daná osoba môže, alebo nemôže, riadiť vozidlo.

Elektrochemický senzor – je to senzor vysokej kvality, používa sa napr. v alkomatoch Certen. Jeho merania sú stále a v oveľa menšej miere závisia od vonkajších faktorov. Okrem toho výsledok merania nezávisí od nabitia batérií. Senzory tohto typu sa používajú v dôkazných alkomatoch, ktoré používa polícia.

Spektrofotometrický senzor – je to najpresnejší senzor, ale vzhľadom na svoje veľké rozmery a vysokú cenu, používa sa iba v pevných zariadeniach.

Druhý dôležitý faktor pri výbere alkomatu je senzor prietoku vzduchu. Aby vykonávané meranie bolo presné, zariadenie musí mať informácie, s akou silou bol vzduch vdýchnutý do senzora, ktorý meria koncentráciu alkoholu.

Typy senzorov prietoku vzduchu:

 

Termistor – rezistor reagujúci na teplo. Senzor sa nahrieva na vysokú teplotu. Následne, v závislosti od sily fúkania vzduchu do alkomatu, teplota termistora sa znižuje.

Elektretový mikrofón – v závislosti od sily fúkania vzduchu, vstavaná membrána mikrofónu kmitá s isto silou.

Tlakový senzor – v závislosti od sily fúkania vzduchu, mení sa tlak, ktorý sníma senzor. V alkomatoch Certen sa používa senzor tohto typu, pretože je to najdôveryhodnejší spôsob merania.