Alkotest Certen

New

Bezpečný a praktický tester triezvosti. Výrobok certifikovaný v USA správou potravín a liečiv - Food and Drug Administration, FDA. 

Viac detailov

Cena 7,99 zł

Alkotest Certen je špecializovaný, jednorazový nástroj slúžiaci na overenie koncentrácie alkoholu vo vydychovanom vzduchu. Je vyrobený v súlade s medzinárodnými normami, vďaka tomu vykonávané merania sú dôveryhodné, a jeho používanie neohrozuje zdravie overovanej osoby.

V tube testera je reakčná látka v podobe žltých kryštálov, ktoré sa pri kontakte s alkoholom sfarbujú nazeleno. V prípade, ak je vo vydychovanom vzduchu viac ako 0,2 promile alkoholu, zelená farba dosiahne červenú šípku, alebo ju prekročí.