Certen Professional

New

Alkomat policajnej triedy odporúčaný hlavne firmám a inštitúciám, ktoré kontrolujú triezvosť svojich zamestnancov. 

Viac detailov

Cena 1 299 zł

Certen Professional je preverovací alkomat najnovšej generácia. Zariadenie vykonáva meranie veľmi rýchlo a výsledok merania sa zobrazuje tak na displeji ako aj pomocou čitateľných svetelných signálov - zelená znamená žiadny alkohol vo vydychovanom vzduchu, a červená signalizuje jeho prítomnosť.

Alkomat Certen Professional umožňuje vykonať veľmi veľa meraní v krátkom časovom slede, vďaka tomu je vhodný na používanie vo firmách a inštitúciách na kontrolu triezvosti zamestnancov. Na vykonanie testu nie je potrebný náustok, vďaka použitiu technológie, ktorá umožňuje vykonať meranie vzduchu fúkaného do zariadenia z malej vzdialenosti. Technické riešenia použité v alkomate sa používajú aj v policajných dôkazných alkomatoch.

POZOR! Počas overovania triezvosti v senzore alkomatu Certen Professional prebiehajú chemické reakcie, ktoré s časom postupne znižujú citlivosť senzora. Preto sa zariadenie musí aspoň raz ročne alebo každých 1000 meraní kalibrovať v autorizovanom servise Certen.

Záruka: 12-mesačná lehota, ktorá sa automaticky predlžuje na 24 mesiacov po vykonaní kalibrácie v autorizovanom servise značky Certen. Dodatočne, v čase vykonávania kalibrácie zariadenia, Certen zákazníkom poskytuje analogický náhradný alkomat (aby mohli byť zachovaná kontinuita overovania zamestnancov).