Certen Personal

New

Alkomat triedy A je určený na individuálne používanie. Alkomat odporúčame najmä vodičom – tiež profesionálnym. 

Viac detailov

Cena 349 zł

Certen Personal je technologicky pokročilý automat s vysoko kvalitným elektrochemickým senzorom a senzorom tlaku vzduchu. Tieto prvky sa používajú v dôkazných alkomatoch, ktoré používa polícia. Vďaka tomu sú výsledky merania oveľa dôveryhodnejšie, v porovnaní s polovodičovými alkomatmi a s elektrochemickými testermi nižšej triedy (ktoré nemajú senzor tlaku vzduchu).

POZOR! Počas overovania triezvosti v senzore alkomatu prebiehajú chemické reakcie, ktoré s rastúcim počtom vykonaných meraní a s časom postupne znižujú citlivosť senzora. Preto sa zariadenie musí aspoň raz ročne kalibrovať v autorizovanom servise Certen.

Záruka: 12-mesačná lehota, ktorá sa automaticky predlžuje na 24 mesiacov po vykonaní kalibrácie v autorizovanom servise značky Certen.

Vrátane alkalických batérií Duracell.